Trung Nguyên E-Coffee

3 người đang theo dõi

Trung Nguyên E-Coffee là một hệ thống cửa hàng chuyên Cà phê Năng lượng - Cà phê Đổi đời - chuỗi mô hình kinh doanh mới được phát triển bởi Tập đoàn Trung Nguyên. Trung Nguyên E-Coffee tập trung kinh doanh cafe và các sản phẩm từ cafe của Trung Nguyên trên thị trường online. Ngoài các sản phẩm chính từ cafe, Trung Nguyên E-Coffee còn kinh doanh các loại bánh mì, bánh ngọt, sách... Cùng kết hợp mô hình kinh doanh nhượng quyền nhằm phát triển thương hiệu với quy mô rộng lớn hơn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên

Địa chỉ:  82 - 84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Website: trungnguyenecoffee.com

Fanpage: https://www.facebook.com/trungnguyenecoffee

Email: ecoffee@trungnguyenlegend.com

Điện thoại: 088 673 11 88