Mua 1 tặng 1 vào thứ 3

The Pizza Company Mua 1 tặng 1 vào thứ 3
Khuyến mãi
Mua 1 tặng 1
Hạn đến
(Hết hạn)
Thời gian
Thứ 3 hàng tuần
Áp dụng
Mua online
Mục khuyến mãi

THỨ 3 MUA 1 TẶNG 1 PIZZA GIAO HÀNG TẬN NƠI

Nguồn: https://fb.com/ThePIZZAcompanyVN/photos/a.173240506085719/1955547981188287/

Bình luận