Ra Tết mua sách - Coupon 88% + Flashsale 8K + Mua 3 sách giảm 20%

FAHASA Ra Tết mua sách - Coupon 88% + Flashsale 8K + Mua 3 sách giảm 20%
13 theo dõi
Khuyến mãi
Coupon 88% + Flashsale 8K + Mua 3 giảm 20%
Hạn đến
25-02-2021 (Hết hạn)
Thời gian
Các ngày trong tuần
Mục khuyến mãi
Tag

SALE TRỞ LẠI, TẾT SẮM HẾT

Cập nhật ngay chương trình sale mới nhất cùng với Fahasa 

  • Mua 3 sách giảm 20% tổng đơn hàng
  • Săn mã giảm 88% 3 khung giờ
  • Flash sale 6k 6 khung giờ

Chương trình bắt đầu từ 18.02 đến 25.02.

Nguồn: https://fb.com/fahasa/photos/a.536328656386097/4037473892938205

Bình luận